Laden...

Gevaren van stof; bescherm je medewerkers

Stof op de werkplek is vaak een alledaags verschijnsel. Op het eerste gezicht lijkt stof onschuldig, maar schijn bedriegt. Stof verstopt vaak, mogelijk, ernstige gevaren voor de gezondheid en welzijn van werknemers. Maar hoe pak je dit gevaar aan? We gaan hier dieper op in en onthullen we de onzichtbare gevaren van stof op de werkplek en hoe je deze kan bestrijden.

Terug naar de basis; wat is stof?

Stof bestaat uit kleine deeltjes die in de lucht zweven en zich op oppervlakken kunnen afzetten. Deze deeltjes ontstaan uit diverse bronnen, zoals dode huidcellen, pollen, textielvezels en fijnstof. In een industriële omgeving, zoals een bouwplaats, vormen stofdeeltjes echter een aanzienlijk gezondheidsrisico.

 

De soorten stof

Hinderlijke stoffen

Stoffen zoals gipsstof, kalkstof en krijtstof lijken op de eerste blik onschadelijk, maar ze kunnen nog steeds irritatie aan de ogen, huid en luchtwegen veroorzaken. Hoewel ze geen ernstige schade aanrichten, maken ze de werkomgeving ongemakkelijk.

Schadelijke stoffen

In de sectoren zoals puinrecycling, natuursteengroeves en bij bouw- en sloopafval komen schadelijke stoffen voor. Deze kunnen de luchtwegen en longen irriteren en in sommige gevallen blijvende schade veroorzaken. We benoemen specifiek:

Kwartsstof: Een schadelijke stof die vaak voorkomt in deze industrieën en bekend staat om potentieel ernstige gevolgen voor de gezondheid

De soorten stof

Hinderlijke stoffen

Stoffen zoals gipsstof, kalkstof en krijtstof lijken op de eerste blik onschadelijk, maar ze kunnen nog steeds irritatie aan de ogen, huid en luchtwegen veroorzaken. Hoewel ze geen ernstige schade aanrichten, maken ze de werkomgeving ongemakkelijk.

Schadelijke stoffen

In de sectoren zoals puinrecycling, natuursteengroeves en bij bouw- en sloopafval komen schadelijke stoffen voor. Deze kunnen de luchtwegen en longen irriteren en in sommige gevallen blijvende schade veroorzaken. We benoemen specifiek:

  • Kwartsstof: Een schadelijke stof die vaak voorkomt in deze industrieën en bekend staat om potentieel ernstige gevolgen voor de gezondheid

De gevaren van stof

Zoals eerder benoemd is stof niet zomaar stof, het kan serieuze gevaren meebrengen die verder gaan dan een hinderlijk laagje vuil. Een aantal van deze gevaren hebben we hier voor je onder elkaar gezet.

 

Ademhalingsproblemen

Stofdeeltjes, waaronder kwartsstof, kunnen diep in de longen doordringen wanneer ze worden ingeademd. Dit kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en de longen. Het langdurig inademen van stof kan leiden tot aandoeningen zoals bronchitis, waarbij de luchtwegen ontstoken raken en ademhalingsproblemen ontstaan. In ernstige gevallen kan het leiden tot chronische obstructieve longziekte (COPD), een progressieve onomkeerbare longaandoening.

 

Brandgevaar: Stof kan een potentieel brandgevaar vormen, vooral wanneer het zich ophoopt in gesloten ruimtes. Fijne stofdeeltjes zijn ontvlambaar en zijn gemakkelijk te ontbranden als ze worden blootgesteld aan een ontstekingsbron, zoals vonken of open vuur. Dit kan leiden tot branden en explosies op de werkplek.

Explosiegevaar: Zoals hierboven benoemd is het mogelijk dat stof zich ophoopt en hierdoor een explosiegevaar uit ontstaat. Wanneer fijne stofdeeltjes door de lucht zweven en in contact komen met een ontstekingsbron, zoals een vonk, kan er een explosie plaatsvinden. 

 

Gezondheidsrisico’s: Het is bekend dat over het algemeen stof een gezondheidsrisico vormt. De gezondheidsproblemen die hier vaak uit ontstaan zijn: irritatie van de ogen, huidproblemen en luchtwegaandoeningen. Het is van belang dat de werknemers hiervan bewust zijn en ook passende preventieve maatregelen nemen. Zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het naleven van veiligheidsprocedures.

 

  • Specifieke schadelijke stoffen
    In de sectoren van puinrecycling, natuursteengroeve en bij bouw- en sloopafval kunnen verschillende schadelijke stoffen voorkomen naast kwartsstof. Voorbeelden hiervan zijn asbestvezels, verfresten en chemicaliën die tijdens het recyclingproces vrijkomen. De negatieve gezondheidseffecten van deze stoffen variëren van langdurende of permanente longproblemen tot kankerrisico’s. Het is cruciaal om de blootstelling tot deze stoffen tot een minimum te beperken.

Online
BeePro B.V. X

Chat nu met Wybren

Hallo,

Mochten wij u ergens mee kunnen helpen of een vraag beantwoorden. Probeer dat eens via Whatsapp! Dan krijgt u nog sneller reactie van ons.

Groeten, Wybren | Eigenaar van BeePro B.V.

Whatsapp ons